welkom bij TikTik Portfolio!
maken plaatsen delen stimuleren
nu starten

De leerling beschikt over een persoonlijke omgeving waarin het zelf de portfolio, talenten en doelen kan vastleggen. Zelfstandig of met de hulp van ouders. De leerlijnen en -doelen voor de komende termijn vult de leerling samen met de leerkracht in. De leerling bouwt letterlijk aan zijn eigen digitale portfolio en krijgt zicht op zijn eigen doelen en ontwikkeling.

De betrokkenheid van ouders wordt gestimuleerd doordat zij samen met hun kind het portfolio, leerlijnen en 'trotsmap' kunnen invullen en bekijken. Dat levert interessante dialogen en stimuleert de leerling. Op het ouderportaal kunnen ouders reageren op de media- en ontwikkelitems. Deze feedback is zichtbaar voor het kind en de leerkracht en werkt motiverend.

De omgeving van de leerkracht geeft eenvoudig en overzichtelijk de ontwikkeling van de leerlingen uit de (stam)groep weer. Plaats een nieuws- of fotoalbum, bekijk de laatste portfolio's en vul samen met de leerling de leerlijnen voor de komende periode in. Dit levert waardevolle input voor leerling en geeft de periodieke gesprekken met de ouders inhoud.

De gegevens van TikTik Portfolio staan veilig opgeslagen in de Cloud en blijven gedurende de complete schoolperiode van de leerling beschikbaar. De applicaties kunnen zowel thuis als op school worden gebruikt.

Leerkracht, ouders en leerling zijn 1. Samen invullen, delen, reageren en motiveren. Door de motivatie van ouders en feedback van leerkrachten ontstaat een positief draagvlak voor de educatieve ontwikkeling van de leerling.

De keuze van de hardware betekent geen enkele beperking voor TikTik Portfolio. De applicaties zijn geschikt voor alle besturingssystemen.

Gebruiken meerdere leerlingen dezelfde iPad? Geen probleem, TikTik Portfolio werkt uitstekend op gedeelde iPads en Chromebooks.